Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

PROMO FILM

Tussenschoolse Opvang

26-09-2016

De TussenSchoolse Opvang (TSO) van kinderen is een onafhankelijk orgaan.  De praktische uitvoering is in handen van een door de school aangestelde coördinator. Op dit moment wordt de TSO gecoördineerd door Tineke Otter

Het overblijven is bedoeld voor kinderen van werkende ouders, voor kinderen die te ver weg wonen en kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen eten (vast op abonnement of incidenteel op strippenkaart)

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag(alleen bovenbouw) kunnen kinderen overblijven.

De kinderen worden opgevangen in verschillende leeftijdsgroepen:

 • Groep 1 en groep 2 apart met één of twee overblijfmedewerkers

 • Groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 ieder met een overblijfmedewerker

   

   

Hiervan kan worden afgeweken als dat nodig blijkt.

Als u gebruik wilt maken van de Tussenschoolse Opvang kunt u een inschrijfformulier invullen en inleveren op school.  Dit inschrijfformulier kunt u krijgen op school of aanvragen via e-mailadres tohetzuiderlicht@codenz.nl

Hoe gaat het overblijven op ‘Het Zuiderlicht’

Groep 1 en 2 gaan gelijk om 12.00 uur eten in de klas. Er is een mogelijkheid om voor het eten de handen te wassen met zeep.  Na het eten zijn er knoeidoekjes om de kinderen weer op te frissen.                               

Na het gebed, eten en drinken de kinderen tot ongeveer 12.30 uur. Als de meeste kinderen klaar zijn wordt er gedankt en is er nog voldoende tijd om te spelen. Bij goed weer gaan ze lekker naar buiten maar ook binnen is er speelmateriaal aanwezig.

De kleuters spelen op hun eigen plein en worden om ongeveer 12.50 uur door de begeleiders naar hun klas gebracht en overgedragen aan de leerkracht.

De kinderen van de groepen 3,4,5,6,7 en 8 gaan om 12.00 uur eerst naar buiten. Groep 3 speelt op het kleuterplein en groep 7/8 mag naar het Johan Cruijf-court. De andere kinderen spelen op de overige pleinen.

Ongeveer 12.20 uur gaan de kinderen naar binnen voor de lunch. Er is voor alle kinderen de mogelijkheid de handen te wassen met handzeep.

Het is niet toegestaan om voor of na het eten naar de winkels te gaan. Wie overblijft is het hele uur op school.

Het uur tussen de middag willen we graag gezellig, veilig en ontspannen laten verlopen. We streven er naar om de groepen niet te groot te laten worden zodat er ruimte blijft voor persoonlijke aandacht.  Uitgangspunten van school en de Tussenschoolse Opvang zijn een positieve sfeer, veiligheid en acceptatie van elkaar.

Het kan gebeuren dat het overblijven van uw kind niet naar wens verloopt. Samen met u zal er dan worden overlegd en naar een oplossing worden gezocht.

Jaarabonnementen

Een jaarabonnement kost €45,00 per kind/per vaste dag/per schooljaar

Dit is voor kinderen die op een vaste dag elke week overblijven. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke dagen uw kind overblijft en of u controle wilt. Bij afwezigheid doen wij dan navraag. Wilt u dus doorgeven aan de leerkracht als uw kind op een vaste dag niet overblijft!

Voor jaarabonnementen ontvangt u een factuur via de e-mail aan het begin van het nieuwe schooljaar.  Het verschuldigde bedrag wordt van uw rekening afgeschreven d.m.v. automatische incasso eind september.  In termijnen betalen is ook mogelijk, de afschrijvingsdatums zijn dan respectievelijk: eind september, eind oktober en eind november.

Nog enkele opmerkingen bij het gebruik van het jaarabonnement:

 • Blijft uw kind naast een abonnement regelmatig extra dagen over, dan kunt u naast het jaarabonnement ook een strippenkaart nemen.

 • Wilt u in een week wisselen van dag, dus niet op de vaste dag, maar op een andere dag, dan kan dat, graag van tevoren melden bij de overblijfmedewerker.  U kunt ook een e-mail sturen naar de coördinator. 

 • In de loop van het schooljaar wijzigingen aanbrengen in het abonnement is altijd mogelijk.  Dit kunt u via email of persoonlijk melden bij de coördinator.

Strippenkaart

Een strippenkaart kost €20,00 voor 10 keer overblijven. (met ingang van schooljaar 2016/2017)

De strippenkaart is voor kinderen die incidenteel overblijven en staat op naam van het kind.  

Controle op de aanwezigheid van het kind is NIET mogelijk.  Uw kind kan komen wanneer het nodig is.  De strippenkaart is onbeperkt geldig tot en met groep 8 en het bijhouden gebeurt door de overblijfmedewerker.

Betaling van de strippenkaart vindt plaats d.m.v. automatische incasso en gebeurt nadat de eerste strip gebruikt wordt. U krijgt hier via e-mail bericht van. Strippenkaarten worden 4x per jaar geïncasseerd, eind september, eind december, eind maart en eind juni. 

Als uw kind de school verlaat (bv. naar de middelbare school) en er zijn nog strippen over dan worden die aan u terugbetaald of overgezet naar een broertje of zusje op school.

Als u aan school geen toestemming voor automatisch incasso heeft gegeven (machtigingsformulier)dan kunt u zelf het bedrag overmaken. Rekeninggegevens staan in de factuur die u krijgt bij een nieuwe strippenkaart.

Koelkast

De Tussenschoolse Opvang heeft een eigen koelkast, naast het gasfornuis in de handvaardigheidsruimte. Uw kind kan ’s morgens  zijn/haar eten en drinken hierin leggen zodat alles lekker koel blijft. Graag alles wel voorzien van naam en groep van uw kind.TSO Team

Elke dag blijven op Het Zuiderlicht gemiddeld tussen de 50 en 70 kinderen eten. Dit zal de komende jaren nog stijgen. De behoefte aan goede opvang wordt dus steeds groter.

Sinds 1 augustus 2011 moet tenminste de helft van de overblijfmedewerkers geschoold zijn. Op onze school is bijna iedereen van het TSO team gecertificeerd. Afgelopen jaar heeft een groot gedeelte van ons team het diploma Eerste hulp aan kinderen gehaald.  Ook wordt van iedere overblijfmedewerker een VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd.

Ons team bestaat op dit moment uit:

 • Eva Hummel ma/di/do groep 1

 • Renate van der Poel ma/di/do groep 2

 • Jenny Leunk ma/di/do groep 3&4A/4B

 • Mathilde Hofman di 4B

 • Jolanda van Doornik/Tineke Otter do 4B

 • Sabine Meijer ma/di/do groep 5&6

 • Natascha Frens ma/di/do 7/8 + vr 5,6,7&8


Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Tineke Otter.

Tineke Otter: 06-83896422 of E-mail tohetzuiderlicht@codenz.nl

 TOP